Nieuw – Bromfietsen 2018

 

Vandaag, 23.01.2018 mochten we het definitieve antwoord ontvangen, zijnde een nieuwe procedure die van toepassing is vanaf 24.01.2018.

Concreet gezien, wordt dezelfde procedure behouden als tijdens de regularisatieperiode, namelijk :

1. Bromfiets die nog nooit werd ingeschreven in het buitenland noch in België

U dient zich aan te bieden bij Bpost samen met :

a) Ofwel een bouwjaarattest van de BFOV en dit voor alle bromfietsen van meer dan 25 jaar oud waarvan er geen papieren meer beschikbaar zijn, dit met het oog op het het bekomen van een oldtimerplaat.

Om dergelijk bouwjaarattest te bekomen, stelt de BFOV voor om deze aanvraag ofwel online in te vullen, ofwel een papieren versie via de post op te sturen.

Klik hier om de details te ontdekken

b) Ofwel een gelijkvormigheidsattest van de bromfiets: opgelet, de datum die vermeld staat op een gelijkvormigheidsattest is dikwijls niet het bouwjaar van de bromfiets. Vooral bij duplicaten staat er een veel latere datum vermeld dan het werkelijke bouwjaar. We raden op dat ogenblik aan om een bouwjaarattest van de BFOV aan te vragen om een correcte inschrijving te bekomen.

c) Hetzij een attest van verlies van het gelijkvormigheidsattest te vragen bij de politie, voor zover de bromfiets er ooit één gehad heeft (= dit is van toepassing op alle in België nieuw verkochte bromfietsen sinds 01.01.1975).

2. Bromfiets die reeds ingeschreven werd in België of in het buitenland

a) in het buitenland

Indien u een bromfiets aankoopt in het buitenland en deze is voorzien van een buitenlands inschrijvingsbewijs, dan volstaat het om naar de douane te gaan om er een vignet 705 te bekomen. Vervolgens kan uw verzekeraar de inschrijving aanvragen.

b) In België

Voor alle bromfietsen die in België reeds ingeschreven werden, en dus van eigenaar veranderen, volstaat het om via de verzekeraar een nieuwe inschrijving op uw naam aan te vragen en dit zonder enige interventie van Bpost of onze federatie..

De BFOV blijft ter beschikking voor alle bijkomende informatie.

Peeter Henning

CEO BFOV

%d bloggers liken dit: